Sunday, January 10, 2010

Aqidah Islam

| |
0 commentsBismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah.

Kita kehendaki aqidah Islam yang sahih menurut aqidah as salafus salih,
aqidah para sahabat Rasulullah s.a.w dan para pengikut mereka, yang jauh
dari bida'ah dan khurafat karut marut. Aqidah yang telah membentuk
generasi Muslim yang pertama, aqidah inilah yang menguasai perasaan dan
pemikiran mereka dan menguasai segenap urusan hidup mereka, memancarkan
kemampuan amal yang sunggah-sungguh di dalam diri mereka. Aqidah tauhid
yang sejati ini memenuhi hati makhlukNya dengan nur iman yang dengannya
dia berjalan di atas sirat al-mustaqim:

"Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami
berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat
berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang
keadaannya berada di dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat
keluar daripadanya?" (Al-An'aam:122)

Kita menghendaki pendukung aqidah yang selamat sejahtera, menyedari
bahawa dia adalah suatu yang agung di dalam hidup ini, menginsafi bahawa
dia mempunyai satu risalah yang penting, bahawa dia hidup dengannya dan
hidup kerananya, dirinya bukanlah barang yang remeh dan terbiar seperti
seekor kambing ataupun persis satu alat akan tetapi dia merasai dirinya
kuat dan mulia kerana dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha
Perkasa. Apabila kita memperkatakan aqidah tauhid di sini, bukanlah ilmu
tauhid yang membawa pendukungnya hanya berkisar di daerah ilmu kalam dan
perdebatan melulu. Semoga Allah memberi berkat kepada pujangga Iqbal
tatkala berkata: "Tauhid itu dahulu satu kekuatan di antara manusia.
Tetapi sekarang telah menjadi tauhid ilmu kalam."

Kita menghendaki pendukung aqidah yang selamat sejahtera, yang beriman
kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari
Akhirat dan beriman kepada qadha' dan qadar, baik buruknya dari Allah.

Iman yang teguh dan tidak goncang apabila berhadapan dengan apapun
tekanan dan pengabuian mata yang membawa keraguan.

Kita menghendaki aqidah salimah yang memberikan kepada pendukungnya hati
yang mukmin yang mencintai Allah s.w.t sama ada di waktu rahsia dan
terang, di waktu marah dan reda, di segala keadaan, kerana semata-mata
berharap kepada rahmat kurnia Allah dan redhaNya, kerana takutkan murka
Allah dan azabNya.

Kita menghendaki laki-laki aqidah yang menimbang segala urusan hidup di
sekitarnya dengan timbangan rabbaniah. Lantaran itu pandangan kepada
dunia dengan segala apa yang ada padanya adalah merupakan pandangan
Islamiah yang sahih. Islam yang benar dan tidak timbul daripadanya
sepatah perkataan, suatu perbuatan, suatu gerakan atau diam kecuali dari
aqidah Islam dan sesuai dengan syariat Islam, ajaran Islam dan adab-adab
Islam.

Kita menghendaki laki-laki aqidah yang mengutamakan Allah di atas
segala-gala yang lain daripadaNya lalu dia menyerahkan segala hartanya,
waktunya, pemikirannya, usahanya, jiwanya dan segala apa yang ada
padanya kepada dakwah Islam. Dia terus menerus bersabar dan berkorban
pada jalan Allah kerana mengharap keredhaan Allah.

Kita menghendaki laki-laki aqidah yang berbangga dengan saudaranya, yang
bersungguh-sungguh membawa kebaikan kepada saudaranya dan menolong
saudaranya dan mencintai saudaranya, yang memberikan pada saudaranya apa
yang paling disukainya bahkan mengutamakan saudaranya dari dirinya,
serta memelihara kehormatan saudaranya. Tidak membiarkan saudaranya,
tidak mengecewakan saudaranya dan tidak mendedahkannya pada bahaya.

Kita menghendaki aqidah Islamiah yang menjadikan pendukungnya merasai
tanggungjawabnya terhadap Islam, terhadap saudara-saudaranya sendiri.
Dia tidak akan merasa senang dan tenteram hatinya sehinggalah dia
melaksanakan tanggungjawabnya dengan segala kemampuannya terhadap
dakwahnya, dakwah Islam.

[Utz Mustafa Masyhur]
Read More
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Pesanan Hari Ini

“Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit maka mengakibatkan seluruh tubuh menjadi demam dan tidak bisa tidur.”

(Hadis riwayat Muslim)

“Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menzaliminya, merendahkannya, menyerahkan (kepada musuh) dan tidak menghinakannya.”

(Hadis riwayat Muslim)

“Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya teringat mati.”

by Ahmad AlFateh